Eleverne


Elevrådet byder nye og gamle elever velkommen til endnu et skoleår her på Favrskov Gymnasium. Et vellykket år er lagt bag os, og for at det næste kan blive lige så godt, gør vi i Elevrådet en stor indsats for at gymnasiet forbliver et rart og velfungerende sted for alle elever og ansatte. Noget af det, vi prioriterer og værdsætter allerhøjest, er det utroligt gode og unikke sammenhold mellem elever, lærere og ledelse. Sammenholdet er det, der i alle henseender gør, at det er rart at gå her, og derfor arbejder vi altid hårdt på at bevare og udvikle det. Vores sammenhold bygger i høj grad på en fælles tilfredshed, som bliver skabt, når alle føler, at de bliver hørt. Det er her, Elevrådet spiller en stor rolle. På Favrskov Gymnasium har vi et åbent Elevråd, hvor der er plads til alles meninger, og hvor alle klasser er repræsenterede. Det betyder, at alle de, der gerne vil arbejde for, at skolen fortsat skal være et godt sted at være, har mulighed for det, samtidig med at de, der ikke er med i Elevrådet, også bliver hørt igennem klasserepræsentanterne. Selve elevrådsarbejdet går overordnet set ud på at skabe gode rammer for eleverne både fysisk og socialt. Det gør vi blandt andet gennem vores mange projekter og tiltag.

I Elevrådet har vi også elever, der engagerer sig landspolitisk i DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, hvor man diskuterer nogle lidt større spørgsmål end hvilken kage, der skal bages til næste café. Denne kombination af stort og småt er blandt andet, hvad Elevrådet bruger tiden på. De mange tiltag og aktiviteter er med til at skabe og bevare et rigtig godt gymnasium, og det arbejde vil vi naturligvis fortsætte med. Allerede nu har vi flere projekter på tegnebrættet, og vi glæder os for alvor til at komme i gang med i det nye skoleår.


Så kunne du tænke medbestemmelse i elevernes sag, opfordrer vi dig til at engagere dig i Elevrådet. Vi vil glæde os til at se dig!


Vi ønsker alle et fantastisk år på Favrskov Gymnasium!

Adresse

Ellemosevej 30, 

8370 Hadsten

Danmark


Sociale medier

Instagram

Facebook


Bankforbindelse

EAN 5798000557079

CVR 2954 8285