Studieretninger

favrskov_gymnasium-logo
Studieretning:

Samfundsfaglige studieretninger

Navn:

Samfundsfag A, Matematik A

Beskrivelse:

Hvor stor er den økonomiske ulighed i Danmark? Og er ulighed godt eller dårligt? Hvor stor er effekten af regeringens 2025-plan på væksten, og er skattelettelser eller offentlige investeringer det mest effektive redskab?

Hvordan opbygger man det mest retfærdige demokrati? Kan man forudsige et valg ved hypotese-test? Hvad afgør egentlig, hvad vælgerne stemmer?

I en del af din gymnasietid vil samfundsfag og matematik arbejde sammen om f.eks. de spørgsmål, som er nævnt ovenover. I samar­bejdet mellem samfundsfag og matematik opstår muligheden for at bruge matematiske metoder i jagten på at beskrive samfundet og forstå komplicerede samfundsmæssige problemstillinger.

I denne studieretning vil erhvervsøkonomi eller innovation være oplagte som valgfag (men du kan naturligvis også frit vælge mellem alle de andre valgfag).

Oversigt over fag og valgmuligheder i denne studieretning.

Fag

menu-icon