Studieretninger

favrskov_gymnasium-logo
Studieretning:

Naturvidenskabelige studieretninger

Navn:

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

Beskrivelse:

Hvordan laves en HIV-test? Hvordan kan gensplejsede mikroor­ganismer hjælpe med til fremstillingen af enzymer til vaskepulver? Insulin og sukkersyge. Hvad er et genetisk fingeraftryk? Hvad er stamcelle, og hvad kan de bruges til? Hvordan nedarves en sygdom som cystisk fibrose, og hvordan kan man teste fostre for sygdom­men? Hvordan arbejder mikroorganismer i et rensningsanlæg? I en del af din gymnasietid vil Matematik, Biotek og Fysik arbejde sammen om f.eks. nogle af de emner, du kan læse om ovenfor. Du får indsigt i naturvidenskabens verden vurderet ud fra teorier, og du kommer til at lave masser af eksperimenter og laboratorieforsøg.

Oversigt over fag og valgmuligheder i denne studieretning.

Fag

menu-icon