Studieretninger

favrskov_gymnasium-logo
Studieretning:

Sproglige studieretninger

Navn:

Engelsk A, Spansk A, Sprog B (tysk eller fransk)

Beskrivelse:

Hvad bør man vide om et andet menneskes baggrund og kultur, for at vi kan kommunikere optimalt med hinanden? Hvilken indflydelse har verdens sprog og kulturer på hinanden? Hvad fortæller et sprog om mennesker og deres liv?

Sprog åbner døre til nye verdener og giver viden om mennesker og deres kultur. Gennem direkte og intensiv anvendelse af sprogene, læsning af forskellige tekster samt viden om kulturelle og sam­fundsfaglige forhold udvikler du dine kommunikative og globale kompetencer. Du vil opdage, hvordan de tre sprogfag understøtter hinanden og dermed styrker din sproglige indlæring. Sprog læres bedst ved at blive anvendt i direkte kontakt med det pågældende sprogområde,og derfor vil denne studieretning inde­holde flere studieophold i udlandet. Det kan fx være et udvekslings­ophold i Tyskland/Frankrig/Spanien,en studietur til et engelskspro­get land eller deltagelse i European Youth Parliament, som Favrskov Gymnasium gennem mange år har deltaget i.

Oversigt over fag og valgmuligheder i denne studieretning.

Fag

menu-icon