Fag

favrskov_gymnasium-logo

Tysk

Niveau:
Beskrivelse:

Hvad skal man vide om Tysklands kultur og baggrund for at kunne tale med en tysker? Hvad fortæller et sprog om mennesket og kulturen?    

Tysk åbner døre til nye verdener og giver viden om mennesker og deres kultur. I tysk arbejder vi derfor intensivt med sproget. Gennem samtale om tekster og film samt viden om kulturelle og samfundsfaglige forhold har vi fokus på at udvikle dine kommunikative færdigheder.


Vi vil arbejde med forskellige emner – det kunne for eksempel være:

  • Hvordan er det at være ung i Tyskland?
  • Hvordan opstår fordomme om tyskere, og hvordan kommer vi dem til livs?
  • Fremmede i Tyskland. Hvad er den tyske Willkommenskultur? Hvad er Pegida?
  • Har det stadig betydning, om du befinder dig i Øst- eller Vesttyskland?
  • Berlin - en central hovedstad i Europa, både historisk og i dag.
  • Tysk litteratur som et vigtigt middel til at forstå den tyske kultur.
  • Sport som identitetsskaber.
  • Krimi og eventyr som springbræt til kommunikation og almendannelse.


I arbejdet med emnerne vil du møde forskellige arbejdsformer afhængig af, hvad vi arbejder med. Det kan være pararbejde, gruppearbejde eller opdeling af klassen i mindre hold/stationer – alt sammen for at fremme din deltagelse i faget. Nogle emner lægger vægt på samtalen, den umiddelbare dialog på tysk. Andre emner lægger op til informationssøgning og brug af digitale medier for at forstå, hvad der sker i de tysksprogede områder både før og nu.

Tysk læres bedst ved at blive anvendt i direkte kontakt med et tysk sprogområde. Vi har derfor kontaktskoler i Tyskland, hvor vi har mulighed for at tilbyde udvekslingsophold.


Som en naturlig del af tilegnelsen og udviklingen af sprogfærdigheden fokuserer vi sideløbende på den tyske grammatik, således at der opnås en stadig større korrekthed. Dette sker både i forbindelse med skriftlige øvelser og i samtalen.


Tysk taler man selvfølgelig også i Østrig og Schweiz. Desuden er det et sprog, som også forstås og tales i mange andre lande. At kunne tysk åbner derfor døre for dig til mere end 100 millioner mennesker.

menu-icon