Fag

favrskov_gymnasium-logo

Psykologi

Niveau:
Beskrivelse:

Psykologi er et fag, som giver en almen indsigt i og forståelse for, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig under givne omstændigheder.


Der vil i undervisningen blive taget udgangspunkt i teorier og nyeste forskning inden for centrale psykologiske temaer. Derudover vil vi arbejde med psykologiske problemstillinger i aktuelt stof, som fx avisartikler, dokumentarer, små videoklip fra både film, forsøg og cases fra rundt omkring i verden. Du vil som psykologielev træne dine evner inden for kritisk tænkning, metodebevidsthed og øget refleksion over egen læring. Du vil i den daglige undervisning møde både lærerstyret undervisning, selvstændigt arbejde, små øvelser, klassediskussioner, individuelle oplæg, rollespil, projekter og meget mere.


Undervisningen er hovedsageligt bygget op omkring psykologiske temaer og problemstillinger. Herunder ses nogle eksempler fra både c- og b-niveau.


 • Ungdomslivet. Hvad kendetegner ungdomslivet i det senmoderne samfund og hvad er forklaringerne på, at så mange unge føler sig presset? Hvilken rolle spiller de social medier?
 • Ondskabens psykologi. Hvad er ondskab, og hvad får mennesker til at udføre grusomme handlinger?
 • Kærlighed og forelskelse. Hvad er kærlighed og forelskelse, og er vores kærlighedsliv resultatet af et frit valg eller bestemt af vores barndom, biologi eller af samfundet?
 • Hvad vil det sige at være psykisk syg? Hvordan diagnosticerer man f.eks. skizofreni, borderline, depression, OCD og hvordan kan man få det bedre?
 • Kan man presses til noget man ikke vil? Hvordan kan man sige nej? Hvorfor er der nogen der mobber?
 • Hvad er selvfølelse og hvad er selvtillid? Og hvordan udvikles en sund selvfølelse?
 • Hvordan udvikler vi evnen til at have nære, tætte relationer til andre? Og hvordan udvikler vi os til psykisk adskilte og selvstændige individer?
 • Hvordan fungerer hukommelsen? Kan vi stole på vores erindringer? Hvordan øger man chancen for at huske det, som man har lært?
 • Hvordan lærer vi? Er der særlige forhold, som kendetegner menneskers måde at lære på?
 • Hvad er intelligens? Hvordan tester vi intelligens? Hvorfor er nogen gode til at spille musik og andre til matematik?
 • Hvad er sorg og hvad er krise? Hvorfor rammes nogle mennesker hårdere af de samme begivenheder end andre? Og læger tiden alle sår?
 • Kulturmøder. Hvad er den rigtige måde at leve på? Hvorfor kan det være svært at forstå andre kulturer? Hvorfor integreres nogen og andre ikke?
 • Psykologiske retninger og terapier. Hvilket menneskesyn har de forskellige psykologiske retninger? Hvordan betragter de f.eks. en lidelse som angst, og hvordan vil de behandle den?
menu-icon