Fag

favrskov_gymnasium-logo

Oldtidskundskab

Niveau:
Beskrivelse:

Oldtidskundskab er et aktuelt fag. Det er nemlig i høj grad antikken, der lægger spor ud til vores moderne samfund. I oldtidskundskab eftersøger vi sporene, og det bliver derfor et nødvendigt fag, hvis man vil reflektere over menneskets plads i samfundet, og hvis man vil beskæftige sig med det moderne individs frisættelse.


I oldtidskundskab vil du nemlig opdage, at antikken faktisk er den første af en række oplysningstider, der blev en forudsætning for menneskets frisættelse. Allerede i 400-tallet f.Kr. begyndte man at sætte spørgsmålstegn ved de religiøse verdensforklaringer, og man begyndte at interessere sig for mennesket og for menneskets plads i samfundet.


Oldtidskundskab er et fag, der beskæftiger sig med antikke tekster og monumenter. Formålet er, at du bliver i stand til at kunne trække lange linjer og se forbindelser mellem den antikke kultur og vores egen nutid. I oldtidskundskab lærer du spændende myter at kende, du læser skæbnesvangre tragedier og stifter bekendtskab med den europæiske litteraturs ældste værker: Iliaden og Odysséen. Du bliver god til at læse tekst og analysere kunst og arkitektur. Efter at have beskæftiget sig med de store antikke filosoffer, får du også en forståelse for de retoriske tricks, som Trump og Merkel benytter, når de taler så flot og overbevisende. Endelig indgår oldtidskundskab også ofte i studieture, både i 2g og 3g, så der er rig mulighed for at opleve ånden fra antikken og historiens vingesus – helt tæt på!


”Det er fedt at opleve, hvordan oldtidskundskab danner baggrunden og fundamentet for mange af de andre fag. Man får oplevelsen af store sammenhænge, og det er virkelig sejt pludselig bedre at kunne forstå Shakespeare, Holberg og romantikken, fordi man har haft old.” Citat fra en 3.g elev.


Old 1

Helt konkret kan undervisningen fx indeholde et nedslag på Homers Odyssé som forudsætning for senere tiders litteratur om dannelsesrejser. Det moderne menneske rejser som den græske helt Odysseus også ud for at udvikle sin personlighed og opnå større indsigt. Odysseus’ rejse er netop et godt eksempel på, hvordan mennesket skal igennem forskellige forhindringer for at opnå et bestemt mål. Odysséen handler også om, hvordan man ved hjælp af kløgt og list kan overvinde selv de mest magtfulde kræfter. Episoden, hvor Odysseus blinder kyklopen er et godt eksempel herpå, og denne episode opførte 2.t som et meget illustrativt dukketeater, suppleret af en aktuel tekst på vers:I oldtidskundskab undervises der også altid i de berømte græske tragedier, der stadigvæk opføres på teatre i hele Europa. Disse tragedier beskæftiger sig med universelle problemstillinger som fx: Hvad vil det sige at være fremmed og ikke kunne finde en plads i det eksisterende samfund? Hvad driver mennesker til at transportere flygtninge op gennem Europa, selv om man godt ved, at det er civil ulydighed? Hvad vil det i det hele taget sige at være menneske i en verden, hvor alt er relativt, hvor individet er frit, og hvor man er nødt til at famle sig frem i blinde for at finde ud af, hvem man egentlig er?


Sidst men ikke mindst kan oldtidskundskab også indgå i mange forskellige former for fagligt samspil. Som obligatorisk fag i alle klasser er der rig muligheder for, at faget kan samarbejde med andre fag om emner som fx demokrati, identitet, dannelsesrejser, retorik og argumentation.


menu-icon