Fag

favrskov_gymnasium-logo

Naturgeografi

Niveau:
Beskrivelse:

I naturgeografi arbejder vi med den geografiske udbredelse af naturkatastrofer som fx jordskælv og vulkaner. Hvorfor er der en stor risiko for jordskælv i Italien og hvorfor findes der mange vulkaner på Island? Og hvad kan samfundet gøre for at begrænse skaderne ved naturkatastroferne?

Hvornår slipper olien op og hvilke energikilder skal fremtidens samfund basere energiforsyningen på? Og hvad sker der med Jordens klima, hvis vi fortsætter med at bruge kul, olie og naturgas som de vigtigste energikilder?


Hvad er forklaringen på dagens vejr, hvorfor regner sommeren væk i nogle år og i andre år får vi masser af solskin og hedebølge? Vil der i fremtiden komme flere ekstreme vejrsituationer som orkaner eller voldsommer regnskyl, som kan føre til oversvømmelser? Hvorfor er der stor forskel på den danske sommer og så sommeren ved Middelhavet, og vil vi også i fremtiden skulle rejse til Middelhavsområdet for at være nogenlunde sikker på en god solskinsferie?

Jordens befolkning vil vokse til over 9,5 mia. i 2050. Vil der være mad og rent drikkevand nok til alle til den tid? Hvilke konsekvenser kan det få for Europa, hvis borgerkrige, store forskelle i velstand eller naturkatastrofer som tørke og oversvømmelser (global opvarmning) tvinger mennesker fra Afrika eller Asien på flugt? Og hvordan vil befolkningen udvikle sig i Danmark i fremtiden?


Ud over ovennævnte temaer arbejdes der i faget naturgeografi også med lokale forhold. Hvordan er landskabet skabt og hvordan udvikler landskabet sig, noget der mest tydeligt ses ved vores kyster. Vores åer og søer og dannelsen af vores lokale drikkevandsforsyning er også centrale emner i faget.

Vi kan endelig arbejde med den betydning det har for samfundet, at landbefolkningen flytter ind mod de store byer, og vi kan undersøge hvordan fremtidens storby bør indrettes?


Når der arbejdes med lokale temaer tager vi på ekskursion ud af huset for at studere den natur, som vi nok lidt tager som en selvfølge. Eller vi kan tage til Århus for at studere hvordan Jyllands hovedstad udvikler sig lige nu.


Faget kan afsluttes efter et år på c-niveau eller du kan vælge at opgradere til b-niveau.

menu-icon