Fag

favrskov_gymnasium-logo

Latin

Niveau:
Beskrivelse:

Latin er det sprog, som oldtidens romere anvendte, og som blev anvendt i en stor del af Europa i de århundreder, der fulgte efter Kristi fødsel. Latin er også det sprog, som man efter oldtiden anvendte som internationalt sprog i Europa i middelalderen og renæssancen.  Udtrykket "romanske sprog" anvendes om de sprog, der er en direkte videreudvikling af latin. Det drejer sig om sprogene fransk, spansk, portugisisk, italiensk og rumænsk, hvilket vil sige, at en stor del af verdens befolkning taler et sprog, der nedstammer fra latin. I lande som England og Tyskland brugte videnskabsfolk også latin helt op til midten af 1800-tallet, og derfor er disse sprog tydeligt præget af latin. Se bare et opslag som dette på Wikipedia, hvor kun ordet ”the” ikke kan føres tilbage til latin:


http://en.wikipedia.org/wiki/User:LuisGomez111/Roman_Empire#Legacy


I latin får du altså kendskab til baggrunden for de forskellige moderne sprog, og samtidig får du en solid viden om sprogs opbygning, form og anvendelse.

Latin indgår i faget "almen sprogforståelse", og derudover kan du vælge latin på C-niveau.


a. Latin i almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse består både af en almen del og en latindel, der gensidigt støtter hinanden. I latindelen arbejder vi bl.a. med sproghistorie, grammatik, sætningsanalyse og sproglig bevidsthed. Du kommer også til at læse korte og lette tekster på latin.


b. Latin på C-niveau

Undervisningen i latin C bygger videre på det, vi har arbejdet med i almen sprogforståelse, men vi kommer meget videre end det. I løbet af undervisningen vil du nemlig nå så langt med sproget, at du bliver i stand til at analysere, læse og forstå originaltekster på latin. Gennem det grundige arbejde med sprog, vil du opleve, hvor fedt det er at bryde koder og at få tingene til at gå op i en højere enhed:


”Latinundervisningen er helt anderledes end vores andre fag. Der er ro på, vi er helt nede i tempo og vi arbejder koncentreret og kommer i dybden med stoffet ved at bryde sprogets koder – samtidig med at det er super hyggeligt. At have latin er faktisk ren meditation.” 3g-elev


I latin bliver du altså sej til sprog, men da man vanskeligt kan læse latinske tekster uden at inddrage konteksten, får du også en kulturhistorisk indsigt i vigtige emner som politik, religion, filosofi, naturvidenskab og samfundsforhold.

Lat 1

Et konkret øjebliksbillede fra undervisningen er fx dette billede af 3g latinholdet. Der er god stemning, og det faglige arbejde er krydret med hygge, kaffe og kage. Det er godt vejr udenfor, klasseværelset er varmt og klokken har ringet ud efter fjerde blok, men alligevel arbejder eleverne ihærdigt videre med latinsk grammatik, ordforråd og sætningsanalyse. Alt sammen for at knække de latinske koder og på den måde komme i nærkontakt med de gamle romere.


Latinundervisningen foregår dog ikke altid i klasseværelset. Tidligere har 3g latinholdet fx været på ekskursion til Aarhus. Her besøgte vi Aarhus Domkirke, hvor eleverne gik på jagt efter latinske indskrifter i kirkerummet. Derudover blev eleverne udsat for en museumsquiz med romersk fokus på Antikmuseet, og endelig besøgte vi Afdelingen for klassisk filologi (latin, græsk og oldtidskundskab) på Aarhus Universitet. Her blev vi modtaget af en studerende, der fortalte om studiet og om, hvordan det er at læse latin på universitetet.

menu-icon