Fag

favrskov_gymnasium-logo

Idræt

Niveau:
Beskrivelse:

Lidt om idræt med elevernes ord:

”I forhold til folkeskolen er det mere et fag, altså der er mere undervisning, hvor de forskellige forløb har forskellige fokuspunkter og mål”.

”Man får ny viden, da der er også er lektie- og teoridel, som gør, at man får hele idrætten med”.

”I timerne er der både fokus på teknik og taktik”.

”Det er de fede timer, folk er med og giver den gas”.


Idræt er et obligatorisk c-niveau-fag på gymnasiet. Derfor er du så heldig, at du skal have idræt på c-niveau alle 3 år, du går her.

Idræt på c-niveau er først og fremmest et praktisk fag, hvor du gennem en alsidig idrætsundervisning skal stifte bekendtskab med glæden ved at bevæge dig, så du også efter gymnasiet har lyst til at dyrke fysisk aktivitet.


Hvis du har lyst til endnu mere idræt på skoleskemaet kan du også vælge idræt som valgfag på b-niveau. Her går den praktiske undervisning hånd i hånd med den teoretiske, hvor du bl.a. stifter bekendtskab med teori fra det naturvidenskabelige, det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fagområde.

Undervisningen på både c- og b-niveau er tilrettelagt inden for emnerne: Boldspil, Musik og bevægelse, samt Nye og klassiske idrætter. Eksempler på mulige aktiviteter i de tre genrer kan ses nedenfor. Desuden skal alle elever lave et opvarmningsprogram (1.g), et grundtræningsprogram (2.g), samt planlægge, gennemføre og evaluere et træningsprojekt (3.g).


Eksempler på idrætter inden for de 3 hovedemner:

Boldspil:                              Basketball, fodbold, håndbold, ultimate, volleyball, floorball, softball, amerikansk fodbold, samt boldbasis.

Musik og bevægelse:           Hiphop, aerobic, step, vild med dans, Les Lancier, samt rytmisk opvarmning.

Nye og klassiske:                 Badminton, tennis, atletik, parkour, mountainbike, kampsport, samt skisport.


Udover undervisning i idræt er der også frivillig idræt, hvor vi deltager i stævner i bl.a. futsal, basketball, ultimate, håndbold, fodbold, m.m.. Der afholdes også interne turneringer i f.eks. floorball.

menu-icon