Fag

favrskov_gymnasium-logo

Erhvervsøkonomi

Niveau:
Beskrivelse:

Du behøver ikke at tage på handelsskolen for at få erhvervsøkonomi. Med dette 1-årige valgfag har du mulighed for at udvide din almene dannelse med en forståelse for, hvad der foregår ude i det virkelige erhvervsliv. I erhvervsøkonomi lærer vi teorier og strategiske modeller, der ligger til grund for de beslutninger virksomheder træffer. Vi lærer, hvad det kræver at starte egen virksomhed og hvordan organisationer er opbygget. Vi bliver klogere på, hvordan ledelse fungerer, og hvordan man som leder kan motivere sine medarbejdere og markedsføre sine produkter. Herudover lærer vi at opstille, læse og forstå regnskaber, hvilket er en kompetence du helt sikkert vil få glæde af i fremtiden. Både som aktionær, som foreningsmedlem, som ansat i en virksomhed eller som projektleder er det økonomiske overblik fra regnskaberne et vigtigt fundament.


Vi bruger hele tiden konkrete eksempler fra det danske erhvervsliv, så emnerne bliver virkelighedsnære og aktuelle. Erhvervsøkonomielever udtrykker ofte stor tilfredshed med, at de tydeligt kan se, hvordan de kan relatere det vi lærer til deres egen hverdag og, hvordan de kan bruge faget fremadrettet.

menu-icon