Fag

favrskov_gymnasium-logo

Engelsk

Niveau:
Beskrivelse:

Engelsk er et verdenssprog, som tales, skrives og høres overalt. Du støder på sproget, når du læser, hører musik, ser film, gamer, og når du er online. Derfor er det helt afgørende, at du som menneske i en moderne og globaliseret verden kan kommunikere korrekt og præcist på engelsk.


Engelskfagets kerneområder er sprog, litteratur og kultur. Via faget stifter du bekendtskab med en lang række engelsksprogede kulturer, du kommer til at arbejde med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel, og du lærer at analysere og fortolke forskellige former for tekster: fiktion, sagprosa, digte/sangtekster, billeder og film.


I gymnasiet kan du vælge engelsk på enten A- eller B-niveau. På A-niveau har du faget i alle tre år, mens du på B-niveau afslutter faget efter to år. Er du blevet bidt af faget, kan du vælge at forlænge de to år på B-niveau med et tredje, således at du ender med at have engelsk på A-niveau.


Emner

Vi læser tekster og ser film om mange forskellige emner:

·        At rejse

·        Vietnamkrigen

·        Columbine High School-massakren

·        Englændernes kolonistyre

·        Kultursammenstød i London

·        Fastfood og fedme

·        Den amerikanske drøm

·        Det vilde Vesten

·        Det moderne Australien

·        William Shakespeare (på A-niveau)


Vi læser en del artikler fra aviser og blade og uddrag fra historiebøger (non-fiction), men især læser vi meget skønlitteratur (fiction), dvs. tekster skrevet af forfattere. Det kan f.eks. være digte, noveller, skuespil eller romaner. Fremgangsmåden er stort set den samme hver gang. Vores krumtap er: hvordan læser, forstår og vurderer vi stoffet?


Det er vigtigt at kunne forstå, hvad forfatterne skriver, hvorfor de skriver som de gør, og hvem de skriver til. Der er stor forskel på de forskellige slags tekster (genrer), men i alle tilfælde skal vi arbejde med sprog, form og indhold, eller ord, grammatik og (tekst)analyse. Det er altså kompetencen til at arbejde med vores fags metode og analyseredskaber, der er det helt afgørende – ikke lige netop et bestemt emne, for du kan jo bare gøre det på den samme måde en anden gang.


Tværfagligt samarbejde

Engelsk er kort sagt et fag, som favner bredt, og som desuden har mange muligheder for at gå i samspil med andre fag, bl.a. om:

·        Storbyen

·        Ungdomskultur

·        Præsidentvalg i USA

·        Overvågningssamfund

·        Etnicitet og integration

·        Fremtidsvisioner (etik og videnskab)

·        Spanglish (blanding af engelsk og spansk sprog og kultur i USA)


Engelsk udgør – sammen med tysk, fransk og spansk – de sproglige fag. Da engelsk er et sprogligt fag, har det også en central placering i forhold til Almen Sprogforståelse (AP) , der er gymnasiets grundkursus i sprog, og vi har skriftlig eksamen i, hvad der bliver gennemgået i AP.


Eksamen

Der findes både en mundtlig og en skriftlig eksamen på både A- og B-niveau:


Mundtlig eksamen
Til mundtlig eksamen har du en times forberedelse. Du trækker en ulæst tekst med relation til et gennemgået forløb.

Til selve eksaminationen skal du lave et oplæg, hvor du analyserer og perspektiverer teksten til de temaer og tekster, du har beskæftiget dig med i forbindelse med undervisningen.


Skriftlig eksamen
Til skriftlig eksamen har du en time uden hjælpemidler, hvor du skal besvare forskellige grammatiske opgaver. Herefter har du fire timer til at skrive opgave.

På A-niveau skal du analysere en tekst (fiktion eller sagprosa).

På B-niveau kan du vælge mellem en analyse af en fiktionstekst eller at skrive et essay på baggrund af nogle sagprosatekster, der tager udgangspunkt i et bestemt emne.


Her kan du læse mere om eksamen og bedømmelseskriterierne


Faglige links

Læreplan og vejledning (UVM)

Engelsk fagside (EMU)

Sprog
Learning English Online

LearnEnglish Teens

Litteratur
Litteratursiden.dk

Forfatterweb.dk

No Sweat Shakespeare

Spark Notes (litteraturhjælp)

Kunst, kultur og historie
Tate (Britiske kunstmuseer)

National Portrait Gallery (portrætmuseum i London)

Banksy (Engelsk street artist)

Internet Movie Database (filminfo)

Rotten Tomatoes (filmanmeldelser)

FilmEducation (undervisningsside om film)


menu-icon