Fag

favrskov_gymnasium-logo

Dramatik

Niveau:
Beskrivelse:

SE - SPILLE - OPLEVE - SKABE


Det specielle ved dramatik er, at du kan se en dramatisk tekst eller en ide spillet på en scene. Du oplever personer, konflikter, rum, lys, stemninger på en ganske særlig måde: Her og nu – med alle vore sanser i spil på en gang, mens du ser på skuespillere, som tager fat om livets store spørgsmål.

I dramatik kommer du til at arbejde med spillet på to måder: Som tilskuer og som den, der skaber scenekunst.


Du kommer til at se 2-4 forestillinger i løbet af året på forskellige teatre. På den måde vænner du dig til at se teater, som en måde at fortolke verden på. Op til en forestilling arbejder vi med begreber, teknikker og metoder, som vi kan knytte til forestillingen. Vi ser fx på genre, skuespilteknik, struktur og undersøger måden at tænke teater på, dengang stykkerne blev skrevet. Vi slutter altid af med en analyse af din og holdets oplevelse af forestillingen på teatret.


I det daglige skifter undervisningen mellem teoretisk stof og praktiske øvelser på gulv. Vi afslutter alle forløb med et mindre projekt, hvor teknikker og metoder afprøves. Det er i den del af undervisningen du skaber teater. En væsentlig vej til erkendelse er refleksion over det arbejde du laver. Derfor diskuterer vi hele tiden hvad vi oplever, og fastholder det i en portofolio.


Vi afslutter året med at skabe projekter, hvor holdet i grupper gennemfører en kreativ proces, som munder ud i opførelsen af en forestilling for et publikum.

menu-icon