Fag

favrskov_gymnasium-logo

Design og arkitektur

Niveau:
Beskrivelse:

Har du mon nogen sinde spekuleret på, at der er en designer bag næsten alt, vi omgiver os med? At nogen på et tidspunkt har fundet på, at toiletpapir skal hænge på små papruller på væggen? Eller at de biler, som vi ser på gaden, ser så forskellige ud, netop fordi der bag hvert bilmærke står én eller flere designere, der har truffet unikke valg i forhold til bilernes udseende?


Har du drukket af en kop? Gransket en plakat? Eller bevæget dig omkring i byen og her set på bygninger af forskellig art? Det har du sikkert – men næste gang, så prøv at tænke over, at hver eneste menneskeskabte ting, du møder på din vej, er skabt efter en designers bevidste og kreative arbejde med en idé eller et problem, som tidligere har savnet en løsning. Så ved du, hvorfor design er et oplagt og relevant valg af kunstnerisk fag for dig, når du begynder på Favrskov Gymnasium.


Design er et 1-årigt fag, og der kræves fra start ikke andre forudsætninger, end at du skal holde øjnene åbne og være åben overfor, at tilsyneladende fjollede øvelser kan være helt ideelle til at få den rigtige idé til at vokse. Vi griner en del i design, og det er ikke altid det hele, der føles som fagligt arbejde. Andre gange knokles der så til gengæld indædt for at nå en deadline for et igangværende projekt – også derhjemme.


Undervisningen bygges op omkring 3-5 projekter, som gennemføres enten individuelt, i par eller i grupper. Der fokuseres meget på det bevidste og kreative arbejde med dine indledende idéer til projekterne, hvilket gør, at fokus rykkes fra at handle om det endelige produkt til i stedet at lægge vægt på processen frem mod målet. Design favner både en praktisk og en teoretisk tilgang til fagets områder, og det er netop i designprocessen, at teori og praktisk arbejde smeltes sammen. Tilknytningen til de konkrete projekter gør den teoretiske del af faget meget håndgribelig og dermed lettere fattelig. Designprocessen, som du gennemgår for hvert enkelt projekt, indeholder både idégenerering, målgruppeanalyse, inspirationssøgning, designhistorie, designanalyse, farveeksperimenter, skitseringer og afprøvninger af idéer ved hjælp af modelbyggeri – som nævnt en evig veksling mellem praktisk og teoretisk arbejde.


I design kommer du til at arbejde med både kommunikationsdesign, produktdesign og design af fysiske omgivelser. De tre kategorier indeholder til sammen alt lige fra plakater og køkkengadgets til møbler, boligbyggeri og haveanlæg. Kort sagt: Alt det, du omgives af i hverdagen. I design på Favrskov Gymnasium henter vi ofte professionelle designs med ind i klasselokalet, men i løbet af året vil vi også opsøge omgivelsernes design på små ekskursioner i lokalområdet samt en længere tur til fx Århus, Randers eller Ålborg.


I faget design lærer du at se på dine omgivelser på en ny og mere bevidst måde. Du lærer også at se de enkelte designs som en del af et større perspektiv, ligesom du bliver god til at tage kritisk stilling til det, du ser. Du kommer til at arbejde med samme metoder som de professionelle designere i forhold til at kunne fange og udvikle den gode idé, at kunne ramme den rigtige målgruppe og at kunne foretage kvalificerede valg og fravalg undervejs i processen - Alt sammen metoder, som senere kan overføres til andre faglige områder og situationer, hvor du har brug for at tænke innovativt og ”ud af boksen”.

menu-icon