Fag

favrskov_gymnasium-logo

Dansk

Niveau:
Beskrivelse:

Dansk i gymnasiet tager fat på litteratur, sprog og medier. Men hvorfor skal du have dansk i gymnasiet? Hvad kan danskfaget give dig? Og hvordan er det at have dansk på Favrskov Gymnasium?


En del af svaret kan ligge i Uffe Harders digt ”Tag ordet, tag sproget tilbage” (1984):

”Sproget er enormt stort / så stort som alt hvad nogen i verden ved. / Hvorfor skal I så lade jer nøje / med de yderste strimler, med små reservater / og med betonvejen gennem dem? / Hvorfor ikke færdes over det hele, hvorfor ikke / gå en tur med nogle ord der ellers / aldrig kommer ud”?


Uanset om du hører rapmusik, ser en dokumentarudsendelse i tv, holder en tale til din mormors fødselsdag, taler med dine kammerater i frikvarteret, læser en Harry Potter-bog, skriver en sms til din kæreste, ser en rockvideo med Nephew i tv eller læser et kærlighedsdigt… så er sproget der!

Alt ligger i - eller udtrykkes af - sproget: umiddelbare oplevelser, dybe tanker, følelser, forståelse, forsøg på at opnå kontakt med andre mennesker – eller forsøg på at manipulere med andre!


Med sproget kan du udtrykke dig – både mundtligt og skriftligt. Du kan beskrive din virkelighed, prøve at formidle eller forstå dine egne tanker, prøve at få andre til at forstå noget eller gøre noget… Og med sproget forsøger andre mennesker at nå dig og at komme i dialog med dig! Uanset hvad du kommer til at beskæftige dig med fremover, skal du kunne argumentere, præsentere dine tanker levende, så andre engageres, eller beskrive præcist, systematisk og objektivt – altid med bevidsthed om, hvem du taler eller skriver til. Ord skal vælges omhyggeligt og passe til situationen!


Dansk kan være med til at give dig mulighed for at være kritisk og deltage i den demokratiske debat i samfundet, simpelthen fordi du kan bruge sproget, være kritisk over for og opmærksom på andres sprogbrug - og kan forstå, hvordan medierne fungerer og kommunikerer.

Og dansk kan være med til at udvikle dig som menneske – til at danne din identitet.


Det centrale i dansk er mennesker: Mennesker, der bruger sproget! I dansktimerne kommer du derfor til at lytte, læse, skrive og tale: Lytte til andre mennesker, læse hvad andre mennesker har skrevet, selv at skrive og tale. Meget!


I danskfaget er vi meget interesserede i, hvordan mennesker i det hele taget forstår sig selv og andre mennesker. Og vi er i danskfaget meget interesserede i, hvordan det er at være menneske, og hvorfor mennesker tænker og handler, som de – og vi - gør. Når vi læser romaner, noveller og digte eller ser film og billeder, får vi mulighed for at opleve og derved få indsigt i andre menneskers glæder, sorger, kampe, sejre eller nederlag. Åbenhed over for andres liv giver også indsigt i vores eget liv!


Danskfaget handler altså om betydning – om hvad noget betyder for det enkelte menneske eller for den kultur, som mennesket er en del af, hvad enten det er i dag eller tidligere i historien.


Og hvor kan du så finde betydning? Hvor kan du vide det fra? Hvor kan du finde svar, som er bedre end gætterier, bedre end at pille sig selv i navlen, bedre end ”jeg føler ligesom, at det er noget med…”?

Svaret er: I teksterne og i sproget! Det er her, at dokumentationen ligger!


Du må ned i teksterne og nærlæse dem – uanset om det er avisartikler, noveller eller reklamer. Eller om det er moderne skuespil, ældgamle salmer eller hotte musikvideoer. Eller om det er læserbreve i avisen, blogs eller Facebook. Du må se, hvad der rent faktisk står, gå bag om ordene og forstå deres indhold og nuancer - og forsøge at sætte teksternes dele sammen til en helhed. Til betydning!


Hvordan kan du så komme ned i teksterne, ned i andre menneskers sprog og tanker - og finde betydning?

Først og fremmest må du være åben, sansende, registrerende... Du ser, læser, hører, oplever, tænker – og bruger dit sprog til at udtrykke, hvad du har sanset og oplevet.  Din oplevelse af mødet med teksterne, din undren, og dine spørgsmål er det, der giver os noget at tale om! Du bruger sproget til at udtrykke, hvad du har tænkt - altså betydning. Og så lærer du om - og bruger – analysemetoder og teorier, som kan være med til lukke op for teksterne og deres univers.


Oplevelser og forståelse for andres erfaringer og tanker kan være med til at udvikle dig som person og udvikle din forståelse af din omverden og den kultur, som du lever i! Oplevelser kan flytte mennesker! Oplevelser kan binde mennesker sammen!

Det er også det, danskfaget kan give dig!

menu-icon