Fag

favrskov_gymnasium-logo

Biologi

Niveau:
Beskrivelse:

I alle vore studieretninger på FG vil du få Biologi på mindst C-Niveau.  Flere studieretninger har Biologi B som studieretningsfag, mens det også er muligt at tage Biologi som tilvalgsfag både på B-og A niveau.


Biologi er på alle niveauer et eksperimentelt fag, hvor arbejdet i laboratoriet (eller felten) går hånd i hånd med det mere teoretiske arbejde.

Hovedindholdet på Biologi C er:


 • Krop & sundhed, herunder viden om kredsløb, energiomsætning, kondition, ernæring, hormoner og menneskets formering
 • Cellens opbygning & funktion, herunder viden om geners opbygning og funktion, nedarvning af egenskaber, ligesom vi lige strejfer den moderne bioteknologi
 • Planters og dyrs tilpasning i naturen, og en diskussion af miljøproblemer i relation til en undersøgelse af et konkret naturområde

På Biologi B tager vi udgangspunkt i C-niveau og udvider det med en helt række nye emner indenfor områder som:


 • Biokemi med en gennemgang cellens stof- og energiomsætning
 • Menneskets fysiologi med hovedvægt på nervesystem og rusgifte, hormoner samt immunsystemets funktion.
 • Mikrobiologi med mikroorganismer både som venner (nedbrydere i naturen eller producenter i medicinal- eller fødevareindustri) og som fjender (infektionssygdomme)
 • Nedarvningen af en række egenskaber og sygdomme
 • Bioteknologi 
 • Livets opståen og evolutionens betydning for arternes opståen og udvikling.
 • Kredsløb og balancer i naturen, miljøproblemer og begrebet bæredygtighed 

På Biologi A går vi mere i dybden med de emner, som behandles, hvilket giver mulighed for fordybelse i centrale biologiske problemstillinger både indenfor samme områder som på Biologi B men også tilføjet nye områder som:


 • Anvendt bioteknologi og bioinformatik
 • Enzymer og deres betydning
 • Populationsgenetik
 • Økotoksikologi
 • Analysemetoder samt statistisk resultatbehandling inden for områder genetik eller f.eks. kræftbehandling.
menu-icon